Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Родителска среща с родители на осмокласници

11.09.2020

Родителска среща с родители на осмокласници

Уважаеми родители на ОСМОКЛАСНИЦИ! 

Ръководството на НПТГ "Шандор Петьофи" ви уведомява, че на 14.09.2020 г. от 17:30 ч. в училището ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

 

1. Запознаване с правилника за дейността на училището;

2. Обучение в условията на COVID-19;

3. Избор на родителски актив;

4. Разни - стипендии, пътуващи ученици, дневен режим и др.

 

Разпределение на класовете по стаи:

VIII a - Приложно програмиране - 107 стая

VIII б - Компютърна техника и технологии - 106 стая

VIII г - Електрообзавеждане на производството - 104 стая

VIII д - Металорежещи машини - 110 стая

 

Във връзка с епидемичната обстановка е желателно присъствието само на един родител/настойник на ученик.