Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Училищна Телерик Академия отвори приема си за безплатни ИТ обучения на ученици в Разград

04.09.2020

Училищна Телерик Академия отвори приема си за безплатни ИТ обучения на ученици в Разград
Училищна Телерик Академия - най-мащабната безплатна ИТ
инициатива за ученици от 1-ви до 12-ти клас стартира приема за учебната 2020-2021 година в 110 школи в 33 града в България. Деца и младежи в 4-12 клас ще имат възможност да се обучават в безплатни школи по дигитални науки и разработка на игри в
Разград. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия https://www.telerikacademy.com/school/locations до 11 октомври и не изисква предишни ИТ познания. Обученията стартират в началото на ноември и ще се провеждат до юли 2021 г., а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Учениците могат да вземат участие в една от трите интерактивни програми в областта на дигиталните технологии и програмирането, всяка с продължителност 100 учебни часа и отговаряща на тяхната възраст и интереси. Програмите в Разград се реализират в сътрудничество с ОУ „Васил Левски“, НПТГ „Шандор Петьофи“ и подкрепата на Фондация „Америка за България“.
„За да растат подготвени в контекста на съвременния технологичен свят, учениците трябва да усвоят ключови дигитални умения, които ще ги направят успешни сега и за в бъдеще. Пандемията и преминаването на цялата образователна система онлайн през изминалата учебна година само ускориха тази тенденция. Затова сега разширяваме значително мащаба на Училищна Телерик Академия – ще присъстваме за първи път в 33 града, обхващайки 75% от областите в България. Така целим да осигурим достъп на все повече деца от различни населени места до безплатно, модерно ИТ обучение“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия. С практическа насоченост и модерна програма, обучението подпомага кариерната ориентация
на учениците и тяхната последваща професионална реализация.