Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ЕКО-ПРОЕКТ НА НПТГ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“- РАЗГРАД ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

03.09.2020

ЕКО-ПРОЕКТ НА НПТГ „ШАНДОР ПЕТЬОФИ“- РАЗГРАД ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРИРОДОСЪОБРАЗНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

 

Проект по Национална кампания „За чиста околна среда – 2020г.“, разработен от учители и ученици на гимназията, е одобрен и финансиран за реализация на стойност 4891лв. Мотото на конкурса в рамките на кампанията е „Обичам природата – и аз участвам“.

 

Наименованието на училищния проект е „ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – ТОВА Е МОЕТО БЪДЕЩЕ”. Целта е създаване на условия за развитие на екологично отношение у гимназистите чрез използване на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, посредством възможността за финансиране на дейности от материален характер пряко включени и необходими за учебният и възпитателен процес в Гимназията. Изграждане на зелена зона с фитнес уреди – противодействие на застоялия начин на живот и компютърната зависимост сред по-големите ученици.

 

Идеята на проекта е свързана с проектирането на връзката с природата, спорта в ежедневието на младите хора, защото тя е гарант за добро физическо и психическо здраве.

 

Проекта на НПТГ “Шандор Петьофи“ е отличен по критериите оригиналност и екологична познавателност. Националната кампания „За чиста околна среда“ придоби широка обществена популярност и благодарение на нея, с доброволния труд и масовото  участие както на възрастни, така и на млади хора, са постигнати резултати на територията на цялата страна с желанието да подредим света около себе си.

 

В НПТГ ”Шандор Петьофи” обичаме природата и милеем за нея, ценим красивото и умеем да го създаваме. Радваме се, че скоро една наша мечта ще се превърне в реалност.