Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Свободни места в VIII, IX и X клас към 20.08.2020 г. за учебната 2020/2021 година

20.08.2020

Свободни места в VIII, IX и X клас към 20.08.2020 г. за учебната 2020/2021 година

Специалност

Клас

Брой места

1.

Компютърна техника и технологии

VIII

1

2.

Електрообзавеждане на производството

VIII

1

3.

Металорежещи машини

VIII

2

4.

Топлотехника-топлинна, климатична и вентилационна и хладилна

IX

4

2.

Електрообзавеждане на производството

IX

7

3.

Машини и системи с ЦПУ

IX

7

4.

Приложно  програмиране

X

6

5.

Мехатроника

X

4

6.

Машини и системи с ЦПУ

X

1