Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Държавните квалификационни изпити за учебна 2015/2016 г.

27.05.2016

Държавните квалификационни изпити за учебна 2015/2016 г.

 

 

 

                  Държавните квалификационни изпити за учебна 2015/2016 г. ще се проведат както следва:

 

 1. Практика на професията /специалността/ ІІІ степен на професионална квалификация за спец. Компютърни мрежи и спец. Възобновяеми енергийни източници от 06.06. до 08.06.2016 г.

 2. За групата, която ще осъществи мобилност до гр. Лондон по проект, изпитът по практика  за всички специалности също е от 06.06. до 08.06.2016 г.

 3. Практика на професията /специалността/ ІІІ степен на професионална квалификация за специалности Системно програмиране, Компютърна техника и технологии, Електрически инсталации и Машини и системи с ЦПУ – от 13.06. до 15.06.2016 г.

 4. Теория на професията /специалността/ ІІІ степен на професионална квалификация за всички специалности, включително и за минали години 10.06.2016 г.

 5. Теория на професията /специалността/ ІІ степен на професионална квалификация за спец. Хладилна техника – 07.06.2016 г.

   

  Забележка:  Изпитите са с начален час 8оо часа. Явяването на зрелостниците в деня на изпитите е най-късно в 745 часа.

           Информация за разпределението по стаите е изнесена на информационното табло в ПТГ.