Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

15.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи от ДЗИ в дните 17., 18. и 19. юни 2020 г. в сградата на НПТГ, след уведомяване на класния ръководител, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.