Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

15.06.2020

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗРЕЛОСТНИЦИТЕ

Зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи от ДЗИ в дните 17., 18. и 19. юни 2020 г. в сградата на НПТГ, след уведомяване на класния ръководител, срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.