Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Правила за работа в извънредна ситуация

02.06.2020

Правила за работа в извънредна ситуация

Във Връзка с Постанопвление № 100/21.05.2020 г. на Министерски съвет, в НПТГ "Шамдор Петьофи" са утвърдени нови Правила за работа в извънредна ситуация.