Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НАШАТА ГОРДОСТ

24.05.2020

НАШАТА ГОРДОСТ

Кристиян Михайлов е един от 14-те отличници през целия курс на обучението на випуск 2020 г. от Разград.

Честито! Попътен вятър, Кристияне!