Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

"Учител на годината" на НПТГ "Шандор Петьофи" - град Разград

22.05.2020

"Учител на годината" на НПТГ "Шандор Петьофи" - град Разград

След проведена анкета сред учителите на НПТГ "Шандор Петьофи" - град Разград за "Учител на годината" бе избрана госпожа Красимира Василева Рачева-Стефанова - старши учител по география и икономика.

Поздравления и пожелания за бъдещи успехи!