Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Кандидатстване в Софийски университет с оценка от ДЗИ

20.05.2020

Кандидатстване в Софийски университет с оценка от ДЗИ

Софийски университет ще признава оценките от ДЗИ като конкурсни за кандидатстване в 116 от общо 118 бакалавърски програми. В тази връзка зрелостниците, неподали заявление за допускане до ДЗИ по предмети, които могат да използват за класиране по дадена специалност, да подадат заявление за допускане на ДЗИ по желание до 21.05.2020 г. Можете да се запознаете със списъка на специалностите и формите на обучение, на състезателните изпити, оценките от дипломата за средно образование (от ДЗИ или задължителна подготовка), които участват в балообразуването ОТ ТУК.