Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Пролетна ваканция от 17.04. до 20.04.2020 г.

08.04.2020

Пролетна ваканция от 17.04. до 20.04.2020 г.

Със Заповед № РД 09-746/08.04.2020 на Министъра на образованието и науката, с цел създаване на условия за компенсиране на пропуснатото учебно съдържание, се променя продължителността на пролетната ваканция - от 17.04. до 20.04.2020 година.