Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Обръщение от Началника на РУО - Разград

30.03.2020

Обръщение от Началника на РУО - Разград

ЧРЕЗ

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЛАСТ РАЗГРАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

В дните на извънредното положение в страната ни и в света, когато животът ни претърпя пълна промяна и ни изправи пред неочаквани предизвикателства и изпитания, за пореден път показахме, че въпреки трудностите сме адекватни с настъпващите промени, че заедно можем повече и успяваме, защото сме заедно – учители, родители, ученици.

Вие, уважаеми колеги учители и директори, доказахте с делата си своята готовност да направите и невъзможното в полза на учениците. Благодаря Ви за отдадеността и труда, за креативността и творчеството, за силата и смелостта!

Важен партньор в този процес на взаимодействие сте Вие – родители. Благодарим Ви за подкрепата, която оказвате при реализиране на процеса на преподаване и учене в електронна среда от разстояние.

В тези кризисни дни екипът на РУО – Разград работи също толкова интензивно, с грижа за всеки учител и директор, с отговорност за всеки ученик и родител.

След дните на търсене и вземане на бързи решения, след направения анализ на изминалия период Ви препоръчваме следното:

Практиката за преподаване с отворени и затворени образователни групи през социалните медии като фейсбук е свързано с редица опасности – изтичане на личните данни на учениците и продуктово позициониране. Освен това работата в социалните медии е с ниска образователна ефективност.

Дистанционното обучение може да продължи поне до 13 април 2020 година. Това ни изправя пред задачата да го направим още по-пълноценно. Учителите имат време да се приспособят към по-ефективните електронни платформи, като се запознаят с възможностите им чрез достъпните в интернет пространството инструкции и чрез квалификация с помощта на по-напреднали колеги.

За подобряване качеството и ефективността на обучението в електронна среда препоръчваме учителите, поетапно и при възможност, да преминат към използване на ресурсите на Microsoft Teams, Google Classroom и на други образователни платформи в защитена среда, да споделят и да ползват създадената Национална електронна библиотека на учителите /Електронно хранилище за учебно съдържание/ - https://e-learn.mon.bg/ , да продължат работата си на мисионери на знанието в дигитално измерение.

Разнообразните интернет приложения, социалните мрежи и електронна поща могат да продължат да се използват при необходимост от комуникация с родителите, с колегите, с учениците.

 

ВСИЧКИ ЗАЕДНО УСПЯХМЕ! НЕКА ПРОДЪЛЖИМ!

 

АНГЕЛ ПЕТКОВ, НАЧАЛНИК НА РУО – РАЗГРАД