Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Удължава се срокът на противоепидемичните мерки

26.03.2020

Удължава се срокът на противоепидемичните мерки

Със ЗАПОВЕД на Министъра на здравеопазването се удължава срокът на въведените противоепидемични мерки на територията на Р България до 12.04.2020 г. В тази връзка със Заповед на Директора на НПТГ "Ш. Петьофи" се удължава и обучението в електронна среда.

Повече информация относно борбата с новия коронавирус може да намерите на сайта на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

Брошура, разпратена от НЦЗПБ.