Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

23.03.2020

ОСТАНЕТЕ СИ ВКЪЩИ!

Предпазвайте себе си и околните от заболяване.

Съвети от Световната здравна организация.