Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

На вниманието на родителите!

16.03.2020

На вниманието на родителите!

Последно съобщение от Регионално управление на образованието - Разград във връзка с ограничаване на разпространението на COVID-19.