Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Заповед на Директора на НПТГ за организация на учебния процес при извънредно положение

14.03.2020

Заповед на Директора на НПТГ за организация на учебния процес при извънредно положение

Заповед на Директора на НПТГ "Ш. Петьофи" във връзка със заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България и във връзка с обявеното с Решение от 13.03.2020 г.на Народното събрание на Република България извънредно положение в Република България