Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

ПРЕУСТАНОВЕНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

14.03.2020

ПРЕУСТАНОВЕНИ УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър издаде ЗАПОВЕД , с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.