Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ

14.03.2020

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ

 

В изпълнение на изискванията от  Писмо № 9105-68/24.02.2020 г. и Писмо № 9105-81/27.02.2020 г. на  МОН, свързани с опазване живота и здравето на ученици, учители и служители от разпространения коронавирус, Ви обръщаме внимание на следното:

 

1.    Ограничават се груповите пътувания до Италия, Китай и местата, за които има информация за разпространение на вируса.

2.    Следете информацията за заболелите от вируса, ако предприемате пътувания.

3.    Ограничете посещението на ученици, учители и приятели от Китай, Италия и местата, за които има информация за разпространение на вируса.

4.    Редовно и внимателно мийте ръцете си (най-малко 20 секунди със сапун, до китките).

5.    Поддържайте дистанция спрямо заболелите (един до два метра).

6.    Избягвайте ръкостисканията и прегръдките.

7.    Докосвайте по-рядко лицето си или лицата на приятели и роднини.

8.    Не докосвайте с пръсти устните си, очите и носа си.

9.    Не кихайте в ръка, а в сгъвката на лакътя.

10.  Изработвайте си самозащитни рефлекси: натискайте бутона на асансьора или ключа за лампата например с лакът, вместо с пръсти.

11.  Избягвайте оживените места и масовите събития, поставяйте си приоритети.

12.  При необходимост слагайте ръкавици, перете ги или ги сменяйте ежедневно.

13.  Изхвърляйте бързо използваните хартиени носни кърпички

14.  Предпазните маски са твърде малка защита за здравите хора; от дишането те се овлажняват, само след 20 минути губят защитните си свойства - затова те трябва да се използват само от медицинския персонал.