Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НПТГ „Ш. ПЕТЬОФИ“ СЕ ВКЛЮЧИ В Националната програма „ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“

10.03.2020

НПТГ „Ш. ПЕТЬОФИ“ СЕ ВКЛЮЧИ В Националната програма „ИТ БИЗНЕСЪТ ПРЕПОДАВА“

През учебната 2019/2020 г. НПТГ „Ш. Петьофи“ кандидатства по НП „ИТ безнесът преподава“, Модул 1 „Семинари в училищата от представители на технологични фирми“ и сключи договор с фирма „Вали компютърс“ ООД.

На 05.03.2020 г. представители на „Вали компютърс“ ООД в рамките на 2 учебни часа обучиха 67 възпитаници на гимназията от 8, 9 и 10 клас на тема „3D печат“. ИТ специалистите запознаха учениците с видовете 3D печат, особеностите, обслужването на принтера, възможните проблеми при печат, материали, приложения. Учениците видяха как се изработва детайл и разгледаха направените такива. Интересът им към темата предизвика и множество въпроси към специалистите.