Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Разградската национална техническа гимназия „Шандор Петьофи“е избрана да участва в международен проект за зелени идеи

10.02.2020

Разградската  национална техническа гимназия „Шандор Петьофи“е избрана да участва в международен проект за зелени идеи

 

Над 70 училища от цялата страна се включиха в конкурса за подбор на училища, които да участват в проект „Зелено сътрудничество отвъд граници“ на „JA Bulgaria” за глобалните екологични предизвикателства и опазването на природата, чрез устойчиви предприемачески решения.

 

Двама оценители извършиха оценката на кандидатите по следните критерии: качество на мотивацията; участие в проекти, свързани със зелено предприемачество и опазване на околната среда; локация на училището; възрастова група, в която се планира участието по проекта; сборен критерий „възможности“, който включва владеенето на английски език от учениците и учителя, наличието на инфраструктура за интерактивно обучение и други допълнителни ресурси, посочени от кандидатствалите.

 

Едно от одобрените общо 20 училища е разградската техническа гимназия „Шандор Петьофи“. Гимназистите ще се включат, заедно с още ученици от България и Норвегия, в развиването на стартъп идеи за адресиране на промените в климата с помощта на ментори от еко организациите и бизнеса.

 

Проектът "Зелено сътрудничество отвъд граници" се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 143 218 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.

 

Основната цел на проект "Зелено сътрудничество отвъд граници" е да въвлече поне 540 младежи, учители и представители на НПО, бизнеси и държавни институции от България и Норвегия в обучителни дейности по зелено предприемачество и иновации чрез сформирането на поне 8 трансгранични екипа, които ще развият иновативни продукти, услуги и инициативи за справяне с климатичните промени.