Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Дните 06. и 07.02.2020 г. са неучебни

06.02.2020

Дните 06. и 07.02.2020 г. са неучебни

Във връзка с усложнената зимна обстановка със Заповед № РД09-297/06.02.2020 г. на МОН дните 06. и 07.02.2020 г. са обявени за неучебни за училищата от Област Разград.

Учебите занятия се възобновяват на 10.02.2020 г.