Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Национално стстезание "Най-добър техник в машиностроенето"

26.04.2016

Национално стстезание "Най-добър техник в машиностроенето"

 

На 12.03.2016 г. в ПТГ „В. Левски” гр. Горна Оряховица се проведе националния кръг на състезанието „Най-добър техник в машиностроенето”. Отборът на ПТГ бе съставен от учениците от 12 д клас специалност „Машини и системи с ЦПУ”, Гюнер Нургюн Джелил, Онур Нури Яхя и Онур Хасан Мехмед. Нашите момчета се класираха на 5-то място от 30 отбора от цялата страна. С това постижение вече са приети за студенти в ТУ Габрово, ТУРусе, Минногеоложкия  университет в София с отлична оценка в специалност по избор. Очакваме писма и от ТУ-Варна и ТУ- София, че са приети и там за студенти по специалност по избор от даденото направление.