Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Родителска среща

16.09.2019

Родителска среща

 

На 18.09.2019 г., сряда, от 17.30 часа в НПТГ "Шандор Петьофи" ще се проведе родителска среща на новоприетите класове - 8а, 8б, 8в, 8г и 8д. Поканват се всички родители за обща родителска среща в актовата зала на училището, след което срещите ще продължат по класове.