Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Първи учебен ден

11.09.2019

Първи учебен ден

Тържественото откриване на новата 2019/2020 учебна година ще се състои на 16.09.2019 г. от 09.00 часа в двора на НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград. Учениците да се явят до 08.45 ч. На добър час!