Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Свободни места в VIII, IX и X клас към 02.08.2019 г. за учебната 2019/2020 година

15.08.2019

Свободни места в VIII, IX и X клас към 02.08.2019 г. за учебната 2019/2020 година

VIII КЛАС

Специалност „Електрообзавеждане на производството“ – 11

Специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – 9

Специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ – 2

 

  

IX КЛАС

Специалност „Приложно програмиране“ – 4

Специалност „Електрообзавеждане на производството“ – 2

Специалност „Машини и системи с ЦПУ“ – 1

Специалност „Мехатроника“ – 2

 

X КЛАС

Специалност „Системно програмиране“ – 5

Специалност „Компютърна техника и технологии“ – 1

Специалност „Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна“ – 2

Специалност „Електрообзавеждане на производството“ – 5

Специалност „Промишлена електроника“ – 9