Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Механото изпрати поредния си 53-ти випуск

21.06.2019

Механото изпрати поредния си 53-ти випуск

На 21.06.2019 г. Националната техническа гимназия изпрати поредния си 53-ти випуск. бяха раздадени 98 дипломи за средно образование и 46 свидетелства за професионална квалификация. 

В двора на училището пред погледите на неговите възпитаници зрелостници от 5 специалности с радостни възгласи отправиха своите благодарности към учителите си и пожелания за бъдещето, а балони с цветовете на националния трикольор понесоха към небето техните послания. 

Гости на тържеството бяха Евгени Драганов - Зам.-областен управител, Елка Драмалиева - Директор на Дирекция "Хуманитарни дейности" в Общината, Джипо Джипов -  Председател на Обществения съвет към училището, Проф. д-р Бранко Сотиров - Декан на Машинно-технологичния факултет в Русенския университет и Доц. д-р Александър Иванов, Доц. д-р Настя Иванова - Зам-директор на филиал Разград на РУ.