Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Email ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Връчване на дипломи и свидетелства

17.06.2019

Връчване на дипломи и свидетелства

На 21.06.2019 г. (петък) от 9:00 часа в НПТГ "Шандор Петьофи" - Разград ще се проведе тържествено връчване на дипломите за средно образование и свидетелствата професионална квалификация на зрелостниците от випуск 2019.