Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

На вниманието на зрелостниците и класните им ръководители!

13.06.2019

На вниманието на зрелостниците и класните им ръководители!

Зрелостниците лично може да се запознаят със своите оценени изпитни работи от ДЗИ в дните 12., 13. и 14. юни 2019 г.  в стая 206 срещу документ за самоличност и в присъствието на представители на училищната зрелостна комисия.