Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕДСТАВИ РАБОТАТА СИ ПО ПРОЕКТ В РУМЪНИЯ

18.04.2019

НАШЕТО УЧИЛИЩЕ ПРЕДСТАВИ РАБОТАТА СИ ПО ПРОЕКТ В РУМЪНИЯ

 

Преподавателите от НПТГ „Шандор Петьофи“ - Красимира Рачева и Светла Йорданова бяха избрани да представят работата си по проект за приобщаващо образование между 8 други училища в страната. “FIERST” е тригодишен проект, финансиран от програма Еразъм +, Ключова дейност 3: Подкрепа за реформиране на политиките – Социално включване чрез образование, обучение и младеж, който цели да разпространи добри практики за включващо обучение, създадени от иновативни учители и образователни експерти, които работят с ученици от уязвими общности на местно ниво, към по-широк кръг от учители и експерти на регионално и национално ниво. В консорциума, воден от “Заедно в час”, участват общо 7 партньори от България, Естония, Румъния, Великобритания и Швеция. В България партньори на “Заедно в час” по проекта са Министерство на образованието и науката и Нов български университет, а Синдикатът на българските учители е асоцииран партньор.

 

Събитието се състоя на 5-ти Април в Букурещ, Румъния. В него участваха представители на всички страни партньори по проекта и представители на Министерствата на образованието на България, представляван от старши експерт – г-н Лазар Додев, и Лиляна Преотеса, директор на отдел „Проекти“ на Министерството на образованието на Румъния. Г-жа Моника Менапейс от Отдел „Образование“ на Европейската комисия също се включи в панелните сесии.

 

Светла Йорданова и Красимира Рачева представиха как те работят по проекта с примери от техните класни стаи и работата на Професионалната учебна общност, сформирана по проекта с още 6 колеги.

 

Участниците дискутираха различни методи за приобщаващо образование. Всяка една от страните сподели как работи по проекта – добри практики, различни дейности и своите предизвикателства. Обсъждането включи възможностите за общи социални и образователни политики с цел по-ефективно справяне с разнообразните предизвикателства в различните училища. Изводът, който бе направен е, че за да бъде успешно приобщаващото образование то трябва да обхваща всички заинтересовани страни – родители, училищни директори, учители, ученици, правителство, неправителствени организации и общността. „Тенденциите в развитието на образованието са: приобщаващото образование и учене през целият живот“, сподели г-н Лазар Додев.

 

НПТГ „Шандор Петьофи“ работи усърдно по справяне с предизвикателствата. Една от основните цели, по които ръководството и екипът работи в момента е включването на родителите в училищния живот. Целият екип вярва, че всеки един ученик заслужава да получи най-доброто образование, да се развие и реализира успешно.