Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Заместник-министърът на МОН Таня Михайлова бе на посещение в НПТГ "Ш. Петьофи"

10.04.2019

Заместник-министърът на МОН Таня Михайлова бе на посещение в НПТГ "Ш. Петьофи"

На 08.04.2019 г. на посещение в нашето училище бе заместник-министърът на МОН Таня Михайлова. Тя и придружаващите я лица посетиха класни стаи, компютърни кабинети, лаборатории и машиностроителни работилници. Разгледаха новите CNC машини, закупени със съдействието на министър Вълчев със средства от МОН и с които се повишава качеството на обучението по предметите от направление "Машиностроене". Гостите разгледаха и кабинета по Мехатроника, също със съвременно оборудване - стендове по пневматика, хидравлика и за автоматизирано сортиране на детайли по различни критерии. Накрая се запознаха и със състоянието на физкултурния салон и ученическия стол, където предстоят ремонти.