Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Общотехнически тест на Технически университет - Варна

16.02.2016

Общотехнически тест на Технически университет - Варна

Технически университет - Варна уведомява завършващите 12 клас ученици, че ще проведе предварителен кандидат-студентски изпит (общотехнически тест) на 17.02.2016 г. от 12.30 ч. в сградата на ПТГ "Шандор Петьофи" - Разград. Записването става при Пом.-директора по УПД на ПТГ в стаяа 207 до 12.00 ч. на 16.02.2016 г.