Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Проект INNOVENTER

28.03.2019

Проект INNOVENTER

 

На 07. и 08. февруари се състоя обучение по теория и практика на социалното предприемачество на 8 ученици от НПТГ „Ш. Петьофи“, които по-късно получиха и сертификати. Те участваха в първия по рода си международен проект INNOVENTER по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg.