Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ИКТ в НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград

17.12.2018

ИКТ в НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград

 

Основната стратегия в изпозването на Информационните и Комунникациоционни Технологии в НПТГ "Шандор Петьофи" – Разград е да създаде реално качественно, справедливо и инклузивно образование за всяко дете, за всеки юноша и, защо не, за всеки възрастен.

 

Стратегията се осъществява чрез работа в различни направления:

 

  • Създаване и развиване на мрежа от компютърни кабинети, и по-специално на такива  с тънки клиенти.
  • Осъществяване на територията на училището на достъп до безжична мрежа със скорост дифиринцирана в зависимост от използването и.
  • Използване на софтуер за виртуални класни стаи.
  • Възможнност за достъп до образувателни ресурси на лица със специални потребности.
  • Използване на система за управление на обучението и виртуална обучаваща среда.
  • Територията на училището – среда с приложени ИКТ.

 

По първото направление на стратегията, за момента са изградени 9 компютърни зали, 5 от които с тънки клиенти, използващи връзка с отдалечен работен плот.

 

Remote desktop Services - Услугите за отдалечен работен плот (RDS), познати като терминални услуги в Windows Server 2008 и 2012, използвани от нас в следните компютърни зали: Компютърна зала 3; компютърна зала 6; компютърна зала 307 и компютърна зала 311.

 

 Системата  позволява на потребителя да се свърже дистанционно с мрежов  компютър, изпълняващ сървъра на терминалните услуги. RDC представя интерфейса на работния  плот (или приложен графичен интерфейс) на отдалечената система, сякаш е достъпен локално – което изполваме и ние.  В допълнение към редовното потребителско име / парола за разрешаване  на отдалечената сесия, RDC също така поддържа използването на смарт карти за оторизация.

 

С RDC  резолюцията на отдалечена сесия може да бъде зададена независимо от настройките на отдалечения компютър.

 

За училището RDS позволява на  да инсталира приложения на централен сървър  вместо на няколко компютъра.  Отдалечените потребители могат да се регистрират и да използват  тези приложения в мрежата. Такава централизация автоматизира поддръжката и отстраняването на проблеми. Уеднаквява използваните от потребителя приложения и ресурси. Системите за удостоверяване на RDS и Windows предотвратяват достъпа на неоторизирани потребители до приложения или данни.

 

Използваните в залите тънки клиенти и монитори са с висок екологичен клас - нисък разход на енергия, евтина и лесна поддръжка.

 

Компютърна зала 212 е реализирана на основата на Microsoft Windows Multipoint server и технологията ”zero client”.  Благодарение на Multipoint сървър, обучението придобива нов и интерактивен образ. Чрез използването на Multipoint manager е възможен мониторинга на всички ученици в учебният кабинет и работата, която те вършат. Също така улеснява презентирането за учебен материал на всяка една работна станция както и прожектиране в реално време на  примерни задачи от учителя.  Multipoint сървър дава пълна свобода на учителя за работа с файловете на всеки един от учениците и менажирането им. Нерегламентираната дейност на учениците в часовете е сведена до минимум благодарение на възможността учителят да има пълен контрол над всеки един потребител приобщен към сесията, което му дава възможност да замрази или блокира използването на конкретното работно място. Благодарение на този интерактивен подход се постигат по-добри резултати в сравнение с конвенционалните методи на преподаване.

 

По второто направление на територията на училището е изградена двулентова безжична мрежа (2,4GHz и 5GHz). Достъпа до нея се реализира на две нива: ниво учител – с пълни мрежови услуги и достъп до всички мрежови ресурси; ниво ученик – с ограничени мрежови ресурси. И в двата случая имаме достъп до интернет, която позволява иззползването на свободни образователни ресурси. Покритието във всички учебни помещения е с необходимото ниво, а двора на учебното заведение е с частично покритие.

 

За ефективността  на  работата в часовете в НПТГ “ Шандор Петьофи“ от години се използва специализиран софтуер NetSupport  School, който обединява работата на всички свързани устройства . Така към  реалната класна стая се  създава допълнителната  реалност  на виртуалната класна стая, където могат да бъдат използвани всички ИКТ средства.  Виртуалната  класна стая предлага различен модел, който е интерактивен, насочен към технологиите и съсредоточен върху активното  обучението на ученика. Възможностите на NetSupport  School ангажират вниманието на учениците по време на часовете, доближавайки се максимално до  съвременния начин на общуване.  В часовете учителят може да стартира или изключи устройство, да заключи екрана или да разпредели  задачи, да ограничи достъпа  до сайтове, както и до различни приложения, което води до по-добри резултати в преподаването и обучението.

 

На базата на изброените до сега изградени в училището ИКТ образователни ресурси е създадена възможност за достъп до тях извън мрежата на училището. Достъпа се реализира  чрез VPN услуги и защитен достъп до Remote Dekstop услугите от публичната мрежа.

В момента разработваме безплатна система за управление на обучението с отворен код. Тя е написана с PHP (Hypertext Preprocessor) и се разпространява под общия  GNU (General Public License). Разработена по педагогически принципи Moodle се използва за смесено учене, дистанционно обучение, преподаване на класни стаи и други проекти за електронно обучение в училища, университети, работни места и други сектори.