Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Покана - дни на моята професия

16.11.2018

Покана - дни на моята професия

Ръководството на Национална професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" - Разград Ви кани от 19. до 23. ноември на Дни на отворените врати в седмицата на професионалните умения. Предоставяме възможност на учениците и техните родители да се запознаят с нашите специалности и материално-техническа база.

  

 

 

ПРОГРАМА

 СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

 „ДНИ НА МОЯТА ПРОФЕСИЯ“

 19 - 23.11.2018 г. 

 13:30 – 16:00 часа в НПТГ „Шандор Петьофи“

  IT лаборатория: 

  • Програмист – представяне на проекти в зала 3

  • Презентации за специалностите – зала 4

  • Ремонт на PC – зала 5

  • Оптична мрежа – зала 8

  • Графичен дизайн – зала 6

  • Електроника – лабораторията

Машиностроене: 

  • Работилница „Стругарство“

  • Работилница „ММ с ЦПУ“

 Презентации на бизнеса – всеки ден на плазмата във фоайето на НПТГ.

   

21.11.2018 г.

 Представяне на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

  • лекция на тема "Тенденции при проектирането със съвременни CAD системи" с лектор доц. Александър Иванов – зала 1

  • демонстрации на клуб "Роботика" към Русенския университет с ръководител д-р Чавдар Костадинов.