Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Добро партньорство по Проект „Ученически практики“

16.11.2018

Добро партньорство по Проект „Ученически практики“

НПТГ „Ш. Петьофи“ продължава работата по проект BG05M2OP001-2.006-0001 "УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ - ФАЗА 1". От месец октомври 10 ученици работят на реални работни места в четири фирми – „ДРУЖБА“ АД, „БАЛКАНФАРМА-РАЗГРАД“ АД, „112 БГ“ ООД и „ГХ ТРЕЙД“ ЕООД. Под ръководството на своите наставници в рамките на 240 часа ще усвояват знания и умения по специалностите „Системно програмиране“, „Компютърна техника и технологии“, „Компютърни мрежи“ и „Мехатроника“. Работата във фирмите ще продължи до средата на месец декември. В началото на месец юли в НПТГ „Ш. Петьофи“ успешно приключиха практиката 33 ученици, които получиха сертификат и стипендия.