Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Държавен изпит по теория на професията и специалността - Януарска сесия

28.01.2016

Държавен изпит по теория на професията и специалността - Януарска сесия

На 28.01.2016 г., съгласно Заповед No РД09-1225/28.08.2015 г. на Министъра на МОН, в ПТГ "Ш. Петьофи" бе проведен Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация. Право да положат такъв изпит през Януарската сесия имат лица, завършили средното си образование преди учебната 2015-2016 година.