Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Участие на НПТГ „Ш. Петьофи“ в изложение на иновативни технологии

16.10.2018

Участие на НПТГ „Ш. Петьофи“ в изложение на иновативни технологии

 

В дните 11, 12 и 13.10 2018 г. в гр. Горна Оряховица се проведе третото „Конкурс-изложение“ на Младежко техническо творчество. Хуманоиден робот, електромобили, водороден електромобил, атрактивни технически изобретения, разработки за оптимизиране на обучителния процес, платформи, които се управляват дистанционно, триизмерни принтери и модерни дронове бяха част от иновативните модели, които повече от 300 ученици, студенти и учени, обединени в 60 творчески колектива, представиха на изложението. 29 от отборите са представители на професионални гимназии, а останалите са от техническите университети и от БАН. Отборът на НПТГ „Ш. Петьофи“ в състав Станислав Темелков, Константин Коцев и Росен Коцев, участва с разработките на създаденото УТФ „ДИ–ТЕК“ по Проект  BG05M2OP001-2.006 „Ученически практики – фаза 1“ – роботи и дрон. Всеки ученик получи грамота за участие, а за разработките на УТФ „ДИ – ТЕК“ Община Г. Оряховица награди екипа на  НПТГ с Диплом и таблет.