Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Ученически бюфет

09.10.2018

Ученически бюфет

На 25.09.2018 г. се проведе търгът с тайно наддаване за стопанисване на ученическия бюфет на гимназията. На 12.10.2018 г. ще бъде сключен договорът с новия наемател и се очаква до 20.10.2018 г. бюфетът да заработи.