Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Родителска среща и откриване на новата 2018/2019 учебна година

12.09.2018

Родителска среща и откриване на новата 2018/2019 учебна година

На 14.09.2018 г., петък, от 18.00 часа в НПТГ "Шандор Петьофи" ще се проведе родителска среща на новоприетите класове - 8а, 8б, 8г и 8д. Поканват се всички родители за обща родителска среща в актовата зала на училището, след което срещите ще продължат по класове, съответно: 8а - 101 стая, 8б - 103 стая, 8г - 205 стая, 8д - 203 стая.


Тържественото откриване на новата 2018/2019 учебна година ще се състои на 17.09.2018 г. от 09.00 часа в двора на училището.