Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Международна учителска конференция в столицата на Саудитска Арабия

09.09.2018

Международна учителска конференция в столицата на Саудитска Арабия

Светла Йорданова, преподавател по английски език в НПТГ „Шандор Петьофи“ участва на Международна Учителска Конференция за 800 учители от 30 държави. Форумът, който се проведе от 27 до 29 август в Риад, Саудитска Арабия  събра учители от цял свят, които водиха фокус групи на 10 различни теми, свързани със съвременното образование (Преподаване на умения на 21-ви век; Използване на технологии и социални медии в класната стая; Развиване на креативност; Работа с родители; Достигане до всеки ученик; и др.).  Домакини на събитието бяха Министерството на образованието на Саудитска Арабия, като тяхна основна цел бе споделянето на международен опит и поставянето на началото на образователна реформа под наслов „Визия 2030“.

Официални гости и лектори на събитието бяха Андреас Шлайхер (Организацията за икономическо сътрудничество и развитие); Хекиа Парата (Министър на образованието на Нова Зенландия, 2011 – 2017) и Баронеса Сюзън Грийнфийлд (невролог, автор на книгата „Промяна на ума“, свързана с влиянието на дигиталните технологии).

Сесиите бяха водени от специалисти от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие с участието на трима учители, които подпомагаха дискусията с примери от тяхната практика. Светла Йорданова взе участие в пет панелни сесии и води пет фокус групи на тема: „Преподаване на умения на 21-ви век“. Нашето училище работи по темата, като през настоящата учебна година се включва в проект за преподаване на умения на 21-ви век с 8 учители. Развиването на умения за комуникация, работа в екип, личностно развитие, дигитална грамотност, креативност и критично мислене са изключително важни за съвременното образование. Нашият екип осъзнава тази нужда и работи осезаемо по покриването й.