Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Наши ученици с награди от сдружение "Лудогорие"

27.01.2016

Наши ученици с награди от сдружение "Лудогорие"

На 27.01.2016 г. Председателят на комисията по даренията на сдружение "Лудогорие" Илиян Марков и Иван Йорданов - член, в присъствието на началника на РИО - Разград Атанас Дончев, наградиха изявени ученици от ПТГ. Деан Иванов, Валери Червенски и Светослав Гюрецов завоюваха призови места на национални състезания по роботика за ученици и студенти през изминалите 2 години.