Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Приключи Oбластният конкурс на тема «СТОП на домашното насилие»

15.08.2018

Приключи Oбластният конкурс на тема «СТОП на домашното насилие»

 

Днес домашното насилие е световен проблем. През последните години у нас, обаче той придоби застрашителни размери. А истински страшното е, че жертвите го приемат като част от живота си, без да потърсят помощ. Поне докато не стане наистина страшно...

 

В офиса на сдружение „Център на НПО в Разград” бяха наградени отличилите се участници в областния конкурс на тема «СТОП на домашното насилие». Конкурсът е една от дейностите на младежкия проект «Отвъд вратата», разработен от членове на клуб „Умения на 21 век”  към НПТГ. Младежите участваха в конкурсната програма на Младежка банка – Разград. Младежка банка Разград се реализира от сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“ с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка“ и с финансовата помощ на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”. Провеждането на конкурса имаше за цел да се повиши чувствителността на младите хора по темата, свързана с домашното насилие и необходимостта от неговото ограничаване и предотвратяване.

 

В конкурсът можеха да участват всички младежи до 29 г., живущи на територията на Област Разград. Оценяването на конкурсните мемета се извърши от художниците г-н Петко Антонов и г-н Орхан Исмаил и педагога г-жа Веселина Цветкова. Трите най-добри мема бяха наградени с грамота и преносимо зарядно Powerвank от г-жа Хафизе Тейлър – член на УС на Центъра на НПО в Разград.

 

Основната цел на проекта е привличане на вниманието на обществото върху проблема домашно насилие. Като цяло той е насочен към младежите от прогимназиален и гимназиален етап не само от Разград, но за цялата Разградска област. Този проблем не трябва да бъде неглижиран. Необходимо е децата и младежите да бъдат запознати с проблема и с помощта, която жертва на домашно насилие може да получи. Проектът включва: подготвяне и разпространение на DVD „Открито за ... домашното насилие“ със заснети  истории на жертви на домашно насилие; разпространяване из града на листовки с информация за горещата телефонна линия и услугите на Консултативния център за домашно насилие.