Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

15.08.2018

ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

 

През летните месеци екип от четирима младежи от НПТГ „Шандор Петьофи” реализираха своя проект ”ЕВРОПЕЙСКО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО”, финансиран от Младежка банка. Младежка банка Разград се реализира от сдружение „Младежки форум 2001 – Разград“ с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи“ по програма „Младежка банка“ и с финансовата помощ на Фондация „Чарлз Стюарт Мот”.

 

Йоанна Петева споделя основната цел на проекта: „Той цели да насърчи повече хора да откриват културното наследство на Европа и да взаимодействат с него, както и да се засили чувството на принадлежност към общото европейско пространство.”

 

Виктория Николова, Стоян Дениславов, Теодор Генов и отговорника за реализацията  на проекта – Християна Христова (бивш възпитаник на Гимназията) разказват, че са предизвикали себе си, създавайки проекта в подкрепа на изпълнението на Целите за устойчиво развитиe.

 

„Културното наследство е не само наследство от миналото, но и ресурс за бъдещето ни“ казва Тибор Наврачич, европейски комисар по въпросите на образованието, младежта, културата и спорта. Културното наследство е универсална ценност за нас като хора, общности и общества. Важно е да го съхраняваме и предаваме на бъдещите поколения. Може да гледате на наследството като на нещо „от миналото“ или нещо статично, но то всъщност се променя, когато си взаимодействаме с него. Културното наследство съществува в множество различни форми: материално, нематериално, природно и цифрово наследство.

 

Една от дейностите по проекта бе създаване, отпечатване и разпространяване на занимателни флашкарти „Европейско културно наследство“. На всяка карта от едната страна е изписан въпрос по темата и няколко възможни отговора, от които само един е верен. От другата страна малките пътешественици Ники и Нана ще показват на играчите верния отговор на въпросите чрез QR код на всяка карта. Необходимо е да разполагате с QR четци за баркодове или камери на мобилните си телефони. Тъй като младежите обичат технологиите решихме да използваме QR кодове, които отвеждат играча в интернет пространството и възможността да допълнят информацията си по дадения въпрос.

 

По един комплект от тези карти ще достигне до училищата от Разградска област чрез РУО – Разград.

 

 Със следватаща дейност конкурс за рисунка на тема „Наследството на Европа в цветове“ целяхме да насърчим децата и младежите да открият културното наследство на Европа и да се засили чувството им на принадлежност към общото европейско пространство. Участниците имаха възможност да подготвят своите творби, представяйки  материалното, нематериалното, цифровото и/или природното наследство на Европа. Получените творби бяха оценени от разградските художници Петко Антонов, Орхан Исмаил и преподавателят Веселина Цветкова. Победителите в конкурса в трите възрастови групи са както следва:

 

  • І ВГ – І място за Росица Шишкова, ІІ място за Симона Занкова, ІІІ място за Божидара Димитрова;

  • ІІ ВГ – І място за Анна Росенова, ІІ място за Валери Тодорова, ІІІ място за Теодосия Светославова;

  • ІІІ ВГ – І място за Никол Радева, ІІ място за Ани Василева, ІІІ място за Николинка Тодорова.