Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Второ място в Националния конкурс "Светът в една капка"

29.05.2018

Второ място в Националния конкурс "Светът в една капка"

Конкурсът "Светът в една капка", организиран съвместно с Министерството на околната среда и водите и с изключителното съдействие лично на Министъра Нено Димов, има вече своите номинирани начуни експерименти.

Присъждат се следните награди: с първа награда е отличена разработката "Физико-химични свойства на водата. Определяне на хлор" на ПГСС - гр. Чирпан. Втора награда получава експериментът, представен от НПТГ- гр. Разград, а трета - ПГСС, гр.Чирпан за експеримента "Физико-химични свойства на водата. Плътност на захарните разтвори". Присъждат се и две поощрителни награди на екипите от ПМГ "Баба Тонка"- гр. Русе и на СУ "П. Яворов" - гр. Варна. Паричните поощрения за наградените са както следва: за първа награда в размер на 100 лв., за втора - 80 лв., за трета - 60 лв. и две поощрителни награди по 50 лв.

В нашия екип участват учениците Кристиан Цветанов и Атилла Османов, 8а клас, членове на клуб "Приятели на природата", създаден по проект "Твоят час" към НПТГ "Шандор Петьофи" - град Разград и техния ръководител г-жа Мариана Господинова. 

Наградите за експеримент, както и за есе и стихотворение, ще бъдат връчени на учениците лично от Министър Нено Димов в края на м. юни.

Допълнително ще бъдат обявени номинираните в категориите за есе и стихотворение.

ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ !