Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Автоматизация на непрекъснати производства,дуална система на обучение - III СПК, с разширено изучаване на чужд език

Професия 523070 Техник по автоматизация

Специалност 5230701 Автоматизация на непрекъснати производства - трета степен на професионална квалификация, с разширено изучаване на чужд език

 

Основни знания и умения:

•  Да разчита и използва техническа, конструктивна и технологична документация;

•  Монтира и демонтира детайли, възли и блокове от автоматизирани системи за регулиране на параметри и процеси;

•  Подпомага процеса на проектиране на уреди и средства за автоматизация;

•  Контролира автоматизирани процеси за управление;

 

Професионална реализация:

• Обслужване, настройване и програмиране на промишлени роботи;

• Извършване  диагностика, ремонт и контрол на техническото оборудване в системи за автоматизация и контролноизмервателната апаратура;  

• Участва в проектиране, внедряване и експлоатация на роботизирани модули и системи ;