Phone 0878 684 347; 0879 235 203 Email info-1702602@edu.mon.bg ; ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” гр. РАЗГРАД

Технология на машиностроенето - III СПК, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

Професия  521010 Машинен техник

Специалност  5210117 Технология на машиностроенето - трета степен на професионална квалификация, без интензивно и без разширено изучаване на чужд език

 

Основни знания и умения:

 

  • за поддържането, ремонта и управлението на универсални и специализирани металообработващи машини;
  • за организиране и управление на машиностроителното производство;
  • да разчитат техническа документация;
  • да съставят технологични карти;
  • да работят с различни видове измервателни инструменти;
  • изработват чертежи на различни детайли

 

Професионална реализация:

Техниците, завършили тази специалност, могат да работят във всички машиностроителни предприятия и фирми от държавния и частния сектор. Придобитото образование със солидна техническа и компютърна подготовка дава възможност за ефективна реализация в страната и чужбина и за продължаване на образованието в по-висока степен.