Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Tърг с тайно наддаване за продажба и демонтаж на Електрокран 95602

10.11.2017

Tърг с тайно наддаване за продажба и демонтаж на Електрокран 95602

 

 

 

На основание чл. 43 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост ПТГ "Шандор Петьофи" - гр. Разград обявява втори   търг с тайно наддаване за продажба на Електрокран 95602, състоящ се от Електротелфер – 3 тона, движещ се по двойна Т-греда с реверсивен двигател.

 

 

 

Начална тръжна цена - 2176,00 лв.

 

Депозит за участие -100 лв.

 

Цена на тръжната документация -10 лв.

 

Дати за оглед на обекта – всеки ден от 8.00 ч. до 16.00 ч.

 

Писмените предложения – се подават и приемат до 16 ч. на 17.11.2017 г. в канцеларията на ПТГ “Шандор Петьофи“ – град Разград

 

Дата, час и място за провеждане на търга-20.11.2017 г. от 10.00 ч. в зала 212 на ПТГ “Шандор Петьофи“ – град Разград

 

Телефон за справки – 084/660235

 

E-mail – ptgrz@ptgrz.org