Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Национална програма "Обучение за IT кариера"

24.10.2017

Национална програма "Обучение за IT кариера"

МОН организира  изпълнението на национална програма “Обучение за ИТ кариера” съвместно с фондация “Софтуерен университет” и индустриалните ИТ асоциации. 

“Обучение за ИТ кариера” има за цел да предостави професионално образование за професия “Приложен програмист” на ученици от цялата страна в извънкласна форма. 

За учебната 2017-2018 г. е планирано да се проведат първите 4 учебни курса по програмиране: Увод в програмирането, Програмиране, Увод в обектно-ориентираното програмиране, Увод в алгоритните и структурите от данни.

Учебните занятия ще се провеждат на живо в 5 регионални центъра. За региона на североизточна България е определена ПГЕЕ "Апостол Арнаудов" - Русе. 

В обученията могат да участват ученици от 9 и 10 клас от цялата страна. След селекция (входен тест) одобрените кандидати ще се обучават на програмиране предимно присъствено, като МОН и избраните 5 центъра за обучение ще осигурят транспорт и настаняване за дните на учебните занятия (според графика за курсовете). Някои учебни занятия ще се провеждат онлайн.

Обучението по този проект ще продължи 3 години, като участие в него могат да вземат ученици, които в момента са навършили 16 години, с идеята завършвайки успешно курса, да се реализират като обучени кадри по програмиране.
Обучението ще следва учебния план и програма в ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 481 „КОМПЮТЪРНИ НАУКИ“, ПРОФЕСИЯ: 481030 „ПРИЛОЖЕН ПРОГРАМИСТ” и ще се проведе по график в почивните дни и ваканциите от учители, преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“, гостуващи лектори и специалисти от ИТ сектора и се очаква да започне на 18.11.2017г.

За повече информация се обръщайте към учителите по Информатика и ИТ