Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Годишен педагогически съвет

13.07.2016

Годишен педагогически съвет

На 15.07.2016 г., петък, от 8,30 ч. в ПТГ "Шандор Петьофи" ще се проведе Годишен педагогически съвет.