Phone 084 66 02 35; 0879 235 203 Mail ptgrz@ptgrz.org
PTG

НАЦИОНАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„ШАНДОР ПЕТЬОФИ” ГР. РАЗГРАД

Раздаване на бележници

29.06.2016

Раздаване на бележници

Раздаването на бележниците за успешно завършена 2015/2016 учебна година ще се състои на 30.06.2016 г. от 9.00 ч. в съответните класни стаи в ПТГ "Шандор Петьофи".